Meet waarden


Om problemen in kaart te brengen moeten we weten waar we over praten.
Met is in dit geval weten.

Om problemen in kaart te brengen is het natuurlijk makkelijk en goedkoop om allerlei aannames te nemen en daarmee aanzienlijk te besparen op diverse meetkosten.
De praktijk leert dat veel meetwaarden niet op de gok zijn te onderzoeken.

CO2, Relatieve luchtvochtigheid, fijnstof, VOC’s, lichtbronnen, en geluidsbronnen kunnen in veel talrijkere of mindere mate aanwezig zijn dan we zelf ooit kunnen inschatten.
Hoewel geluid en licht nog redelijk indicatief zijn te meten zonder apparatuur geldt voor de overige meetwaarden dat hiervoor echt specialistische apparatuur benodigd is om iets zinnigs over de waarden te kunnen melden.